• حضور اتباع خارجی در بازار کار باعث بروز برخی مشکلات امنیتی می‌شود

  • پیامدهای مهاجرت و تاثیر آن بر اقتصاد اشتغال ایران

  • ٣٢ هزار تبعه خارجی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

  • لزوم استفاده ازسرمایه گذاری اتباع خارجی برای  توسعه استان یزد

Loading
Loading
  • حضور اتباع خارجی در بازار کار باعث بروز برخی مشکلات امنیتی می‌شود

  • پیامدهای مهاجرت و تاثیر آن بر اقتصاد اشتغال ایران

  • ٣٢ هزار تبعه خارجی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

  • لزوم استفاده ازسرمایه گذاری اتباع خارجی برای  توسعه استان یزد

Loading
صفحه ۱ از ۱۱۵ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »