• افزایش تعرفه ارائه خدمات وجریمه کارفرمایان متخلف

 • شناسایی بیش از 96 تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در لرستان

 • ارائه آموزش‌های فنی‌ به اتباع خارجی در استان یزد

 • 154 نیروی کار داخلی جایگزین اتباع خارجی در گلستان شد

Loading
Loading
 • افزایش تعرفه ارائه خدمات وجریمه کارفرمایان متخلف

 • شناسایی بیش از 96 تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در لرستان

 • ارائه آموزش‌های فنی‌ به اتباع خارجی در استان یزد

 • 154 نیروی کار داخلی جایگزین اتباع خارجی در گلستان شد

Loading
صفحه ۱ از ۱۲۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »