• خیرین بخشی از هزینه های درمانی اتباع بیگانه را تأمین کنند/وزارت بهداشت موظف به ارائه خدمات درمانی به اتباع بیگانه است

  • ۷۰ مدرسه اتباع خارجی در سراسر کشور فعال شد

  • بیرجند| اتباع بیگانه با مدارک غیرقانونی دستگیر شدند

  • آموزش‌های مهارتی به اتباع خارجی ارائه می‌شود

Loading
Loading
  • خیرین بخشی از هزینه های درمانی اتباع بیگانه را تأمین کنند/وزارت بهداشت موظف به ارائه خدمات درمانی به اتباع بیگانه است

  • ۷۰ مدرسه اتباع خارجی در سراسر کشور فعال شد

  • بیرجند| اتباع بیگانه با مدارک غیرقانونی دستگیر شدند

  • آموزش‌های مهارتی به اتباع خارجی ارائه می‌شود

Loading
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۱۲۵ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »