• اتباع خارجی در استان بوشهر خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان دریافت می‌کنند

  • دیدار اساتید دانشگاه های افغانستان با مدیرکل اتباع خراسان رضوی

  • طرح آمایش 12 و صدور کارت آمایش و هویت اتباع خارجی مقیم استان خوزستان آغاز شد

  • 150هزار اتباع خارجی از خراسان‌رضوی کارت آمایش دریافت کردند

Loading
Loading
  • اتباع خارجی در استان بوشهر خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان دریافت می‌کنند

  • دیدار اساتید دانشگاه های افغانستان با مدیرکل اتباع خراسان رضوی

  • طرح آمایش 12 و صدور کارت آمایش و هویت اتباع خارجی مقیم استان خوزستان آغاز شد

  • 150هزار اتباع خارجی از خراسان‌رضوی کارت آمایش دریافت کردند

Loading
« قبلی ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۲۰ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ بعدی »