« رئوس خدمات دفاتر کفالت برای اتباع افغانستان »

« رئوس خدمات دفاتر کفالت برای اتباع افغانستان »

1- تمدید روادید، صدور یا تمدید پروانه اقامت بدون حضور در اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه (صرفا با یک بار مراجعه به دفتر کفالت و تحویل مدرک توسط پست به آدرس محل سکونت و یا در محل دفتر طبق در خواست متقاضی).

2- تمدید یا صدور مدرک آمایش بدون حضور در دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان و صرفه جویی در زمان، هزینه ناشی از عدم اشتغال به کار، هزینه رفت و آمد (صرفا با یک بار مراجعه به دفتر کفالت و تحویل مدرک توسط پست به آدرس محل سکونت و یا در محل دفتر طبق درخواست متقاضی).

3- صدور یا تمدید کارت کار بدون حضور در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (صرفا با یک بار مراجعه به دفتر کفالت و تحویل مدرک توسط پست به آدرس محل سکونت و یا در محل دفتر طبق درخواست متقاضی).

4- دریافت مجوز تردد برای خروج از استان به مقصد استان های مجاز.

5- عقد قرارداد کار مابین کارگر و کارفرما در ازای دریافت حق الزحمه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

6- افتتاح حساب به نام متکفل در بانک طرف قرارداد با امتیازات صدور کارت عابر بانک به نام متقاضی و امکان واریزی وجه به صورت رسمی به هر حساب مورد نظر در بانک های افغانستان.

7- در صورت پرداخت حق بیمه توسط کارگر و کارفرما، اخذ دفترچه خدمات درمانی تامین اجتماعی برای متکفل و کلیه اعضای خانوار معتبر در مطب پزشکان، درمانگاهها و بیمارستان های طرف قرارداد.

8- پیگیری عدم پرداخت حقوق از سوی کارفرما.

9- پیگیری برقراری غرامت حوادث ناشی از کار برابر ماده 3 قانون تامین اجتماعی.

10- پیگیری صدور گواهینامه رانندگی برای اتباع افغانستان واجد شرایط.(لغو گردید)

11- پیگیری رفت به افغانستان و برگشت مجدد برای دارندگان گذرنامه و کارت آمایش بر حسب ضوابط.

12- پیگیری شکایت علیه موجر (صاحبخانه) در مورد عدم پرداخت ودیعه مسکن.

13- پیگیری ثبت نام دانش آموزان خانوار در مدارس محدوده سکونت.

14- پیگیری امور اداری احوال شخصیه (تولد، ازدواج، طلاق) و امور دادگاهی (ازدواج، طلاق، حضانت، ارث).

توجه:

این دفتر فقط کفالت آن دسته از اتباع افغانستان که دارای معرفی نامه به نام این دفتر می باشند را بر عهده خواهد گرفت و از پذیرش اتباع افغانستان فاقد معرفی نامه یا بدون مدرک معذور است.

صدور یا تمدید مدارک اقامت و اشتغال خانوار معرفی شده به این دفتر، صرفا از طریف دفتر کفالت امکان پذیر می باشد و ادارات ذیربط از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی – اداره کل اشتغال اتباع خارجی و پلیس مهاجرت و گذرنامه این دسته از اتباع خارجی را پذیرش نخواهند نمود.

هزینه خدمات مزبور در قبال تنظیم قرارداد و پرداخت هزینه مصوب در مدت زمان تعیین شده در قرارداد انجام خواهد گرفت.

برای تثبیت وضعیت اقامت، خانوارهای تحت تکفل باید هر سه ماه یک بار به دفتر مراجعه و حضور خانوار را تثبیت نمایند.


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ مهر ۱۳۹۳ ۰۵:۳۱