لیست مشخصات دفاتر کفالت استان قــم

لیست مشخصات دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال استان قــم

ردیف شـماره
دفـتـر آدرس
شماره تماس

1 901 باجک3، فرهنگیان2 ،میدان گلها ؛ نبش خ اطلس جنب پلیس مهاجرت 7501979 3-025
37503750 -
2 902 بلوار شهید دل آذر، چهارراه زاویه ، طبقه فوقانی بنگاه ماشین سایپا 7207039 3-025
37207042 -
3 903 بلوار نواب ، نواب 6 ، سمت راست ، ابتدای فرعی اول ، تک واحدی سمت چپ 36666136 - 025
36661555 -
4 904 55 متری عمار یاسر، نبش کوچه 32، بعد از مدیریت درمان تامین اجتماعی ، طبقه فوقانی ساختمان امین 37727367 - 025
37702255 -
5 905 میدان مطهری، جنب کاریابی کارآفرینان جنب کوچه سازمان آب 6648708 3- 025
36648709 -
6 906 خ 7تیر، بعداز چهارراه ، بین کوچه 46 و 48، پ 58 6648137 3- 025
36614703 -
7 907 میدان شهید زین الدین ، جنب تالار زیبا ، پ 375 6653901 3-025
36654248 -
8 908 خ امام ، نرسیده به میدان شهید زین الدین ، جنب بانک ملت 6617271 3-025
36707572 -
9 909 میدان عمار یاسر، خ پیام نور ، بلوار بیگدلی، بیگدلی 6، نبش میدان پدافند 7786643 3-025
37776981 -
10 910 خ توحید ، بلوار سوم خرداد جنوبی ، کوچه 18، پ 271 8759098 3-025
11 911 شهرک قائم 16، میدان کلانتری، روبروی دهکده سلامتی، پ 4 7238994 3-025
37238917 -
12 912 فلکه نکوئی، خ شهید روحانی ،خ کوثر ، نبش کوچه 2 ، پ 18 7205570 3-025
37205571 -
13 913 بلوار شهید دل آذر، چهارراه زاویه ، طبقه فوقانی بنگاه ماشین سایپا 37207476 - 025
37207477 –

14 914 میدان عماریاسر ، روبروی تابلوی 41
37603159 - 025
37603263 -
15 915 خ توحید ، خ 20 ، میدان زاد ، نبش کوچه 24، پ 480 8834530 3-025
38834531 -
16 916 خ خاک فرج ، میدان الهادی ، کوچه 35 ، پ 17 6607639 3-025
36649454 -
17 917 فلکه آزادگان ، خ مرصاد، روبروی ورزشگاه حیدریان ، پ 98 36661981 - 025
36653258 -
18 918 شهرک قائم، جنب مسجد بزرگ پاساژقائم ، زیرزمین ، واحد 11و 12 و13 37206188- 025
37206189 -