لیست مشخصات دفاتر کفالت استان کـرمـان

لیست مشخصات دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال استان کـرمـان

ردیف شـماره
دفـتـر آدرس شماره تماس
1 1001 کرمان / خیابان جهاد، نبش کوچه 92 2454620-0341
2 1008 کرمان / شرف آباد، بین کوچه شماره 32 و 34 2756989- 0341
2739239-
3 1005 کرمان / جاده تهران؛ قائم آباد ، بلوار ولیعصر ، ولیعصر 10 2617220- 0341
2612730 -
4 1006 کرمان / خ انقلاب اسلامی ، نبش کوچه 7 3352868- 0341
5 1004 کرمان / بزرگراه امام ؛ محله صنعتی ، بلوار صنعتی ، کوچه 8 3327617- 0341
6 1007 کرمان / الغدیر، بلوارهوا نیروز ، هوا نیروز 92 2814167– 0341
7 1002 کرمان / بزرگراه جنوبی امام ، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی 3243476- 0341
3243477 -
8 1003 رفسنجان / بلوار هجرت ، خ بعثت ساحلی ، سمت راست 5220626- 0391
9 1009 رفسنجان / خ پاسداران نبش خ شهید دستغیب 5227793- 0391
10 1010 زرند/ ابتدای روستای محمدآباد ، بعد از پاسگاه انتظامی ، خ اصلی ، نبش کـوچه مسجد موسی بن جعفر 4262211 - 0342