لیست مشخصات دفاتر کفالت استان خـراسـان رضـوی

 1.  مشخصات دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال استان خـراسـان رضـوی


  1 -504 بلوارمعلم ، بین معلم 58 و60 ، پ12، واحد1 7238224- 0511
  2- 511 شهرک غرب،بین شاهد79 و81 ، پ 1111 6674737 - 0511
  3 -502 بلوارشهید موسوی قوچانی، نبش موسوی قوچانی 18، پ 12 7525848- 0511
  4 -513 خ آیت اله کاشانی ، بین کاشانی 69 و 71، پ 123 7230719- 0511
  5- 501 بلوار پیروزی ، پایداری 8 ، نبش خ رهائی 6، پ 200 822344- 0511
  6 -512 آزاد شهر، چهارراه میلاد، امامت 28، پ 1/7 6091860 - 0511
  7 -505 بلوار وکیل آباد، جلال آل احمد 6، پ 60 6014531 - 0511
  8 -506 میدان شهدا، خ آیت اله عبادی، نبش عبادی 38، پ 1، طبقه اول 7261547 - 0511
  9 -516 بلوار معلم، چهارراه دانش آموز، بین دانش آموز 19، و چهارراه معلم پ 191 6071572- 0511
  10 -503 میدان سعدی،خ دانشگاه، بین دانشگاه 12 و13، پ 7/155 7284053- 0511
  508-11 خ آبکوه ، تقاطع مجد ، پ 281 7238224- 0511
  12 -507 4 راه خواجه ربیع ، به سمت میدان شهدا ، خ آیت اله عبادی ، عبادی 12، پ 3 7246375 - 0511
  13 -509 خ ابوطالب 25، پ 224 7132656 - 0511
  14 -514 جاده قوچان، بلوارآزادی، بین آزادی 107و109، جنب باغ سرای جام جم 6663985 - 0511
  15 -510 خ کوشش 38، 35متری المهدی ،جنب صندوق قرض الحسنه فرشتگان 3121550- 0511
  16 -515 شهرک غرب،بین شاهد79 و81 ، پ 1111 6674737 - 0511
  17 517- خ دستغیب ، بین دستغیب 8 و سه راه فلسطین ، پ 178 8472394- 0511