لیست مشخصا دفاتر کفالت استان مـرکـزی

لیست مشخصات دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال استان مـرکـزی

ردیف شـماره
دفـتـر آدرس شماره تماس
1 1202 اراک/ نبش میدان امام حسین ، طبقه فوقانی بانک تجارت 32264968 - 086
2 1201 اراک/ خ جهرم، روبروی منازل سازمانی پتروشیمی 33256111 - 086
33256222-
3 1203 دلیجان/ انتهای بلوار جهاد کشاورزی، میدان سید جلال الدین مهدی ، انتهای خ باهنر، روبروی زندان دلیجان 44232152 - 086
44232153-
4 1205 ساوه/ خ بسیج ، بسیج 34
42461043- 0255
5 1204 ساوه/ میدان آزادی،خ آزادی، نبش آزادی 24
42211101- 0255