لیست مشخصات دفاتر کفالت استان سـمـنـان

                                       لیست مشخصات دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال استان سـمـنـان

 

ردیف

شـماره

                 دفـتـر

 

                                                                      آدرس

 

       شماره تماس

 

1

   603

سمنان /  بلوار معلم ، روبروی خ شهید قندی جنوبی، طبقه دوم املاک اکباتان

3344770 3-023

2

    601

گرمسار/  بلوار ناسار ، بعد از دور برگردان ، نبش کوچه هجرت

4228922-0232

3

   605

سمنان /  خ ابوذر ، ابوذر 25، پ 80

3336050 3-023

3336060 3-023

4

   604

سمنان/  میدان کشاورز، بلوارعلویان، روبروی کوچه امامزاده علویان

33301581- 023

5

   602

آرادان/  خ آیت اله سعیدی شرقی

 

4543269-0232