لیست مشخصات دفاتر کفالت استان یــــزد

لیست مشخصات دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال استان یــــزد

ردیف
شـماره
دفـتـر آدرس شماره تماس
1 1303 میدان امام علی،خ شهید پارسائیان، انتهای خ ، جنب تعمیرگاه 7202840 - 0351

2 1301 میدان ابوذر، نرسیده به میدان شهدای محراب ، کوچه بعدازپل سرداران شهید (پل قطار)، روبروی میدان تره بار قدیم 8265082 – 0351
8265083
3 1305 بلوار شهید سعیدی ، بلوار استقلال ، روبروی دفتر بیمه ایران
5246776 – 0351
4 1302 اکرمیه، میدان نماز، خ امام حسین ، خ حضرت ابوالفضل، جنب مسجد ابوالفضل ، بعدازشرکت تعاونی همیاری دهیاریهای یزد 8262004 – 0351
5 1304 میبد/ خ شهرداری ، خ خواجه رشیدالدین میبدی ، بعد از سه راه امام جعفر صادق ، روبروی سنگ مقبره شمس 7757380 - 0352