به گزارش سرویس بهداشت ودرمان اشتغال اتباع خارجی، دکتر سید حسن هاشمی با اشاره به جلسه امروز خود و وزرای کشور و رفاه و تفاهم نامه صورت گرفته با موضوع پوشش بیمه ای اتباع افغانی اظهار داشت: اتباع افغان در ایران تعداد قابل توجهی هستند، آن تعداد که به صورت قانونی  حضور دارند، در حدود 850 هزار نفر بوده و تعدادی نیز به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می کنند.

وی ادامه داد: اتباع افغانی نیز هنگام بروز حوادث نیاز به ارائه خدمات بهداشتی درمانی دارند، این در حالیست که حدود 220 هزار نفر از اتباع افغانی بسیار نیازمند هستند  و در مراجعه به مراکز درمانی قادر به پرداخت هزینه  نیستند و  چون دولت و مجلس نیز اعتباری را برای این گروه پیش بینی نکرده است ، این امر یکی از عوامل کمبود اعتبارات ما و عدم امکان خدمت رسانی مناسب به شمار می رود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در طول هفته های گذشته مذاکراتی را با وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو داشته اند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم گیری جلسه امروز مقرر شد به 300 هزار نفر از اتباع نیازمند با کمک وزارت رفاه و بیمه سلامت ایرانیان با محوریت وزارت کشور خدماتی را ارائه کنیم و بیمه هزینه ها را پرداخت کند.

دکتر هاشمی در این خصوص تشریح کرد: فرانشیزی که این گروه 300 هزار نفر نیازمند پرداخت می کنند بین 10 تا 15 درصد خواهد بود که در حال حاضر در مورد ایرانیان به طور متوسط 4.5 درصد به تفکیک روستاییان سه درصد و شهرنشینان 6 درصد است.

وزیر بهداشت در خصوص 550 هزار نفر دیگر نیز گفت: این افراد باید 50 درصد سرانه را خودشان پرداخت کنند و بقیه را ما حمایت می کنیم، ضمن اینکه از افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند از مفاد این تفاهم نامه مستثنی هستند.

دکتر هاشمی در خصوص سایر اتباع افغانی دارای گذرنامه نیز گفت: در مورد 450 هزار نفر که گذرنامه دارند قرار شد در گام اول خودشان داوطلبانه بیمه شوند و از خدمات بهداشتی درمانی برخوردار شوند.

وی یادآور شد: همچنان خدمات پایه که وزارت بهداشت به اتباع افغان ارائه می کند بسیار قابل توجه هست و این امرنیز به دلیل پیشگیری از بیماری های واگیری است که از کشورهای منطقه به کشور سرازیر می شود  و برای آن محل اعتباری وجود ندارد.

دکتر هاشمی اقدام حمایتی صورت گرفته برای دستگاه سلامت را حرکتی رو به جلو خواند و گفت: برای اتباع افغان، بیماران خاص و افراد نیازمند خدمت صورت گرفته خدمت بسیار قابل توجهی است.

وی گفت: سایر افاغنه نیز با توجه به تامین 50 درصد از هزینه ها ، خدمت خوبی از سوی سازمان بیمه سلامت ایرانیان می گیرند.

وزیر بهداشت یادآور شد: بر اساس جلسه امروز مقرر شد وزارت کشور و وزارت بهداشت هزینه تمام شده خدمات را محاسبه و اعلام کنند زیرا رقمی که در حال حاضر کمیساریای عالی پناهندگان پرداخت می کند با رقم هزینه کرد واقعی فاصله دارد و از همین رو در تلاشیم از مجاری قانونی این سهم افزایش یابد.

وی در پایان عنوان کرد: سازمان ملل باید حضور جدی تر و قوی تری در این بخش از جهان داشته باشد،  ما مدت زمان زیادی است  میزبان برادران و خواهرا ن افغان هستیم و با نگاه انسانی خدمات مورد نیاز را نیز ارائه کردیم اما به نظر می رسد دولت افغانستان نیز نباید فقط نظاره گر باشد و باید به ما کمک کند تا در طول حضور اتباع افغان در ایران این افراد از  خدمات بهداشتی در مانی بهره مند شوند.