اخبار

صدور پروانه کار برای اتباع افغانستان وعراق از 14آذر

صدور پروانه کار برای اتباع افغانستان وعراق از 14آذر
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی گفت: با اشاره به صدور پروانه کا ربرای اتباع افغانستان وعراق از 14 آذر ماه سال جاری هزینه تمدیدپروانه کار به مدت یکسال 258/700 هزارتومان و برای صدورپروانه کارمبلغ 360/000 هزار تومان است.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل اشتغال اتباع خارجی علی اقبالی گفت :براساس دستورالعمل شماره 173045وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی وابلاغ آن به ادارات کار استانهای مشمول طرح ساماندهی از11لغایت 13آذرماه فراخوان برای مراجعه اتباع افغانستان وعراق دارای کارت آمایش 12و هویت 11صورت می پذیرد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی افزود:زمان فراخوان تمدید نمی گرددوکلیه اتباع خارجی می بایست برای ارائه مدارک لازم به ادارات شهرستانهای مجاز اقامت خود(دو قطعه عکس پرسنلی و همراه داشتن اصل کارت کار قبلی) مراجعه وپروانه کاردریافت نمایند.

اقبالی تصریح کرد: زمان اجرای طرح از14آذرماه لغایت 30دی ماه بوده وکلیه ادارات کاروشهرستانهای تابعه می بایست برای رصد وکنترل حسن اجرای طرح ازطریق روسای شهرستانها ؛حراست و بازرسان کاراستان هماهنگی لازم بعمل آورند.

وی خاطر نشان کرد:هزینه صدورپروانه کار360/000هزارتومان وهزینه تمدید 258/700هزارتومان تعیین گردیده که توسط متقاضی پرداخت میگردد.

وی درپایان بااشاره به ماده 181قانون کارگفت:کارفرمایانیکه اتباع خارجی راکه فاقد پروانه کارهستند ویامدت اعتبارپروانه کارشان منقضی شده است به کارگماری نمایند ویا اتباع بیگانه رادرکاری غیرازآنچه درپروانه کارقید گردیده است بکارگماری نمایند مراتب جرم محسوب می گرددوبه مجازات حبس از91روز تا180روزمحکوم خواهد شد.


۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۱۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید