کارفرمایانی که خدمات خود را از واحد ستادی (اداره کل اشتغال اتباع خارجی) دریافت می نمایند، ضروری است جهت ثبت درخواست الکترونیکی  نسبت به مطالعه دقیق  راهنما  و اسناد ذیل اقدام نمایند:
 
 
  

 

 

 

 

 

نکته ۱: کیفیت مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه خوانا و مجموع حجم کل آنها نباید بیشتر از 500 کیلوبایت باشد. جهت فشرده سازی حجم مدارک و رعایت نمودن کیفیت آن ابزار save for web فتوشاپ پیشنهاد میگردد. جهت دریافت آموزش کار با این ابزار فایل pdf ذیل را دانلود و مطالعه نمایید:

 

نکته۲: اتباعی که فاقد شماره اختصاصی (کد فراگیر) می باشند جهت دریافت آن به لینک زیر مراجعه نمایند:

https://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PervasiveCodeAllocation.aspx?Id=18