عباسی:دفاتر کفالت می‌توانند به عنوان بازوی اجرایی در اختیار دولت باشند.

عباسی:دفاتر کفالت می‌توانند به عنوان بازوی اجرایی در اختیار دولت باشندکانون دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال برای ساماندهی اقامت و اشتغال اتباع خارجی راه‌اندازی شد تا از حضور اتباع غیرقانونی در کشور جلوگیری شود.
بهمن عباسی در مراسم آغاز فعالیت کانون سراسری انجمن‌های صنفی کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی با بیان اینکه با افتتاح این کانون شاهد افزایش روزافزون موفقیت در ساماندهی اتباع خارجی خواهیم بود، گفت: این دفاتر در حال حاضر دو حوزه اقامت و اشتغال را پوشش می‌دهند و با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی سایر فعالیت‌های اجرایی نیز بر عهده این دفاتر قرار خواهد گرفت.
معاون اداره‌کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اصلی‌ترین برنامه‌ای که در حوزه اشتغال دنبال می‌کنیم راستی‌آزمایی است که با بازرسی‌هایی که با کمک کانون انجام می‌دهیم محل سکونت و اشتغال اتباع خارجی را شناسایی می‌کنیم چون با توجه به جابه‌جایی زیادی که این افراد انجام می‌دهند باید مورد رصد قرار گیرند.
وی همچنین به برگزاری گشت‌های مشترک برای دستگیری اتباع غیرمجاز خارجی اشاره کرد و گفت:‌ این اقدام با همکاری نیروی انتظامی، وزارت کشور و کانون انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به پراکندگی اتباع خارجی در استان‌های کشور لزوم دفاتر اقامت و اشتغال از حساسیت بیشتری برخوردار است، بیان داشت:‌ با کمک دولت شناسایی و راستی‌آزمایی اتباع غیرمجاز انجام می‌شود.
به گفته عباسی، ساماندهی این مسئله نیاز به هماهنگی دستگاه‌های مسئول دارد به همین جهت باید ورود و خروج افراد خارجی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا بتوانیم در حوزه ساماندهی قدم‌های مثبتی برداریم.
معاون اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با حمایت وزیر کار و قائم مقام بین‌الملل بودجه‌ای برای گشت‌های مشترک اختصاص داده‌ایم که هفته گذشته به استان‌ها ابلاغ شد و امیدواریم که مرحله دوم بودجه را هم در آینده به این مسئله اختصاص دهیم.

وی به همکاری مشترک کانون انجمن‌های دفاتر کفالت و اقامت با وزارت کار در صدور آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها اشاره کرد و افزود: با کمک کانون سعی می‌کنیم بخش‌نامه‌های اجرایی‌تری صادر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال می‌توانند به عنوان بازوی اجرایی در اختیار دولت باشند و به ساماندهی اتباع خارجی در کشور کمک کنند.
عباسی با اشاره به بخشنامه تیرماه وزارت کار که از طریق معاون رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، گفت: در این بخشنامه به امر به کارگیری اتباع ایرانی در مشاغل مختلف در راستای صیانت از نیروی کار ایرانی تأکید شده است.
وی افزود: همچنین با هماهنگی دفاتر هدایت نیروی کار وزارت کار با کانون‌ کاریابی‌های داخلی مذاکره شد که فرصت‌های شغلی وجود دارد با اولویت نیروی کار ایرانی داده شود.
وی خاطر نشان کرد:درراستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ساماندهی کفالت اقامت واشتغال اتباع خارجی به دفاترکفالت واگذارگردیدومقررگردید وزارت تعاون درحوزه اشتغال وصدورکارت موقت کاربا دفاترکفالت همکارنماید که تاکنون تعداد۳۱۵هزارکارت موقت کاربرای دارندگان کارت آمایش وگذرنامه خانواری صادرنموده است.

وی درپایان گفت : براساس تاکید مقام محترم وزارت درخصوص بیمه اتباع خارجی اداره کل اشتغال اتباع خارجی پیگیر ی نموده وجلساتی را بامسولین ذیربط برگزار نموده است