صفحه اصلی

اطلاعیه

بیمه حوادث

فرمها

شماره حساب اداره کل اشتغال اتباع حارجی

علت های جریمه شرکت ها

نمونه نامه درخواست شرکتها

نمونه نامه درخواست شرکتها

راهنمای تکمیل مدارک

فرم ها

نمونه فرم تکمیل شده صدور روادید باحق کار

نمونه فرم تکمیل شده صدور پروانه کار

نمونه فرم تکمیل شده تمدید پروانه کار

آدرس سازمانهای مرتبط

پرسش های متداول تکمیل فرم اطلاعات فردی

پرسش های متداول تکمیل فرم اطلاعات شغلی

پرسش های متداول

ترتیب تکمیل فرم صدورپروانه کار

ترتیب تکمیل فرم تمدیدپروانه کار

ترتیب تکمیل فرم صدور روادید با حق کار

ترتیب تکمیل صدور پروانه کار

ترتیب تکمیل تمدید پروانه کار

قوانین و مقررات

شرح قانون کار

فارسی

انگلیسی

فرانسه

عربی

اشتغال اتباع خارجی

مالیات اشتغال اتباع خارجی

قانون ورود واقامت اتباع خارجی

آئین نامه اجرایی قانون ورود واقامت اتباع بیگانه

قانون صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری

قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اخبار

اشتغال

دفاترکفالت

اجتماعی

بهداشت ودرمان

آموزشی

اخباراستانها

بین الملل

استانها

اشتغال اتباع استانها

ارتباط با ما

اداره کل اشتغال اتباع خارجی

معاون هماهنگی و نظارت بر استانها

رئیس اداره هماهنگی

رئیس اداره نظارت بر استانها

معاون صدور پروانه کار و روادید

رئیس اداره صدور پروانه کار و روادید

دبیرخانه

پیگیری نامه،صدورروادید،صدور پروانه کار

روابط عمومی

ارتباط با مدیریت

دفاتر کفالت

اصفهان

البرز

بوشهر

تهران

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

سمنان

فارس

قزوین

قم

کرمان

گلستان

یزد

مرکزی

تالار گفتگو